Trụ sở chính:
283 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh
Email:
info@pocoexpress.com.vn
Phone:
028 6681 9528

POCO EXPRESS COMPANY LIMITED

Head Office:

  No.283, Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Tel: (+84) 28 6681 9528
  Email: info@pocoexpress.com.vn

Hai Phong Branch:

  No.636, Le Thanh Tong Street, Dong Hai 1 Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam
  Tel: (+84) 225 883 1315
  Email: support@pocoexpress.com.vn

Da Nang Branch:

  No.292, 2/9 Street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam
  Tel: (+84) 511 366 8748
  Email: support@pocoexpress.com.vn

Get a service quote
Address

Head office:
No.283, Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Call us

Tel:
(+84) 28 6681 9528